A A

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w szóstej edycji projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objętego patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tej edycji do udziału zapraszamy po 2 nauczycieli z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie mazowieckim, otwartych na nowe metody pracy oraz dbających o swój rozwój zawodowy.

Zaproszenie