A A

logoMuzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Oddział Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu zaprasza do udziału w konkursie adresowanym do dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w województwie mazowieckim, tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz pozostałych młodych ludzi do lat 30. Honorowy patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Starosta Żuromiński.

Zaproszenie    Plakat

Regulamin    Formularz zgłoszeniowy