A A

Fundacja Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zapraszają przedstawicieli szkół na konferencji...

Zaproszenie