Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 

Kursy

 

Narysowane zapamiętane - rysunkowa notatka, czyli sposób na przekazywanie wiedzy

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wersji online, z wykorzystaniem korespondencji mailowej. Uczestnicy otrzymają elektronicznie materiały szkoleniowe oraz zadania do wykonania. Jako zaliczenie każdy uczestnik wykona i prześle drogą mailową własną notatkę wizualną.

Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 

Cyfrowy piórnik nauczyciela w edukacji zdalnej
Kurs online międzywydziałowy

Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 

 Prowokacyjne zachowania uczniów - skuteczne sposoby reagowania
- szkolenie zostanie przeprowadzone w wersji online

Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 

Grafika żółwia w Pythonie
– kurs, który miał się odbyć 28 marca w Wydziale w Płocku

Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 


Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów w formie pracy zdalnej?
Kurs online międzywydziałowy dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych
Jego celem jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji matematycznych uczniów przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pracy zdalnej z nimi.

Program     Elektroniczny formluarz zgłoszenia

 

 


Rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem narzędzi TIK
(przekształcone szkolenie stacjonarne na online)

Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 


Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw prospołecznych uczniów
(przekształcone szkolenie stacjonarne na online)

Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 

 

Ocenianie kształtujące na zajęciach przedmiotów przyrodniczych formą wzmacniania zaangażowania ucznia
w proces dydaktyczny i wychowawczy
(przekształcone szkolenie stacjonarne na online)

Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 


Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach
Szkolenie w formule online z wykorzystaniem korespondencji e-mailowej

Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 

Realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej
Szkolenie w formule online z wykorzystaniem korespondencji e-mailowej

Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 


Dziecko w grupie rówieśniczej - kompetencje społeczno-emocjonalne (przekształcone szkolenie stacjonarne na online)

Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 


Blog Cyfrowy piórnik prowadzony przez Iwonę Moczydłowską, konsultanta MSCDN Wydział w Siedlcach, stanowiący kontynuację działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków obcych pod tym samym tytułem „Cyfrowy piórnik”. Zawiera opisy sprawdzonych bezpłatnych aplikacji wykorzystywanych przez nauczycieli języków obcych w pracy z uczniami. Cechą specyficzną bloga są krótkie filmiki instruktażowe objaśniające użytkowanie rekomendowanych narzędzi i inspirujące do działania. https://cyfrowypiornik.jimdofree.com/

 

 

Ocenianie kształtujące, wspomagające, wspierające...
- kurs online dla polonistów i matematyków
Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 

Jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów?
- kurs online dla polonistów i matematyków

Elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 
Skąd wiadomo, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele?
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW zaprasza na bezpłatny, internetowy (zupełnie ZDALNY) kurs "Matematyka wokół nas".
W każdą środę (do 3 czerwca) w godzinach 15:00-15:40 odbywają się webinaria (przez YouTube).

Więcej

 

 

Inne inicjatywy


Akcja #ko-zdrowienia, czyli zostań w domu, wyślij "e-widokówkę" ‼️🙋♀️🙋♂️

Kozdro

 

 


Sieci


Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego
Międzywydziałowa mazowiecka Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków obcych prowadzona na platformie Edmodo i moderowana przez konsultantów ds. języków obcych w Wydziałach MSCDN. Warunkiem udziału w Sieci jest założenie bezpłatnego konta na platformie Edmodo i rejestracja za pomocą kodu dostępu.

Kontakt: Aneta Gładys, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 506 200 570

 


Rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych
Sieć współpracy i samokształcenia w projekcie MARKPIW prowadzona na platformie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.doskonaleniewsieci, moderowana przez Anetę Gładys, koordynatora Sieci. Cel główny pracy Sieci to aktualnie przede wszystkim wspieranie nauczycieli i wymiana doświadczeń w zakresie rekomendowanej przez MEN pracy zdalnej z uczniami.

 Kontakt: Aneta Gładys, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 506 200 570

 

Innovatio. Sieć współpracy i samokształcenia
Adresaci: nauczyciele zainteresowani wdrażaniem innowacji
Dla uczestników:
• systematyczne spotkania w grupie osób skupionych wokół tematu innowacji,
• konsultacje z ekspertami, inspirujące szkolenia,
• wymiana doświadczeń, korzystanie z dobrych praktyk,
• możliwość zaprezentowania własnych rozwiązań edukacyjnych.

Kontakt: Anna Krusiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sieć współpracy i samokształcenia - grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i psychologów szkół podstawowych

Celem jest m.in. budowanie pracy wychowawczej w szkole metodą strategii; diagnozowanie problemów szkolnych i tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz popularyzowanie efektywnych praktyk wychowawczych.

Kontakt: Hanna Drzewiecka-Krawczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych „Ars educandi”. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Sieć współpracy i samokształcenia „Ars educandi” to nowoczesna, także interaktywna forma uczenia się m.in. za pośrednictwem platformy e-learningowej. Oferta skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych. Udział w proponowanej formie doskonalenia pozwala na nawiązywanie nowych, wspierających kontaktów, umożliwiających wymianę doświadczeń poprzez uczestniczenie w stacjonarnych warsztatach prowadzonych przez specjalistów, możliwość dzielenia się wiedzą, doświadczeniem własnym, wypracowywanie kreatywnych rozwiązań. Priorytetem działalności sieci jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie: diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, budowania współpracy z rodzicami. W ramach sieci będziemy rozmawiać o obowiązujących przepisach prawa oświatowego dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kontakt: Agnieszka Zielińska-Graf, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych
Wspieranie inicjatyw zawodoznawczych i działań z obszaru preorientacji zawodowej w środowisku lokalnym. Doskonalenie umiejętności specjalistycznych doradców zawodowych: diagnostycznych oraz prowadzenia wywiadu kierowanego. Budowanie współpracy międzyszkolnej i środowiskowej, integracja zespołowa, wymiana doświadczeń.

Kontakt: Hanna Drzewiecka-Krawczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychodydaktyki Twórczości
Główne cele pracy sieci to integracja środowiska przedszkolnego/szkolnego w zagadnieniach związanych z efektywną realizacją doradztwa edukacyjnego; zacieśnienie współpracy między placówkami w zakresie realizacji zajęć twórczości; wzbogacenie warsztatu pracy i dzielenie się wiedzą poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, zajęciach otwartych z ww. zakresu; przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez inspirowanie do podejmowania nowych, ciekawych, kreatywnych inicjatyw.
    
Kontakt: Elżbieta Lemańska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.