A A

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku zapraszają doradców zawodowych szkół podstawowych, doradców zawodowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz osoby realizujące zadania doradcy zawodowego w szkołach podstawowych na konferencję metodyczno-informacyjną

Zaproszenie      Program