A A

Szanowni Państwo,
w związku z remontem MSCDN Wydział w Płocku, do 30 maja 2019 r. wszystkie szkolenia i konferencje będą odbywały się w wynajętych salach Szkół Katolickich w Płocku (Seminarium Duchowne w Płocku, ul. abp. A.J. Nowowiejskiego 2A) oraz innych szkół, placówek i instytucji. Prosimy o zapoznawanie się z bieżącymi informacjami dotyczącymi miejsca realizacji wybranych form doskonalenia.

lekcje o mazowszuRegionalne i lokalne doświadczenia związane z procesem odzyskiwania i budowy niepodległego państwa polskiego, głównie na Mazowszu, będą tematem przewodnim konferencji "Lekcje o Mazowszu: Pierwsze dni Niepodległości", która odbędzie się 6 marca 2019 r. w Małachowiance. Zapraszamy!

face 1430523 1920Pogarda, zastraszanie, zniesławianie - słowa potrafią wykreować rzeczywistość pełną nienawiści względem drugiego człowieka. Zadaniem szkoły powinny być zatem dzia­ła­nia na rzecz obro­ny waż­nych obsza­rów komu­nika­cji przed mani­pu­la­cją i agre­sją języ­ko­wą. Zapraszamy na konferencję. podczas której specjaliści wypowiedzą się na temat szeroko pojętej odpowiedzialności za słowo.

ZAPROSZENIE

man 2814937 1920Czy gramatyka języka polskiego może wyzwalać twórcze działania językowe? Odpowiedź brzmi - tak! Wystarczy wiedzieć, jak pokazać uczniom, że język nie tylko służy nam praktycznie jako narzędzie komunikacji, lecz także istnieje obiektywnie jako najważniejszy składnik systemu kultury.

IMG 4956Dołącz do stołu … ten projekt jest dla Ciebie i Twoich uczniów. Projekt ma na celu zachęcenie nauczycieli do stosowania metody projektu, zainspirowanie do podejmowania działań twórczych, w tym do prowadzenia oryginalnych zajęć pozwalających rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów, jak też kształtować pozytywne nastawienie do nauki języka obcego.

O PROJEKCIE          ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

PRWM 2019Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VIII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”. Wspieramy i dofinansowujemy projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierujemy do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat.

woman 3597095 960 720Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, czyli kandydaci do udziału w jawnej Misji organizowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  i MSCDN Wydział w Płocku proszeni są o jak najszybsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wymagania: podstawowa znajomość obsługi komputera i Internetu. Korzyści: doskonałe przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć z kodowania.

O PROJEKCIE         WZÓR DEKLARACJI         ZASADY UCZESTNICWA

globalRedaktorzy portalu ‘Nauka o klimacie’, związani z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy od wielu lat edukują oraz popularyzują najlepszą dostępną wiedzę naukową w temacie zmian klimatu, poszukują współpracowników.

ZAPROSZENIE

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzecią edycję konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Przedsięwzięcie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także innych osób związanych z mazowiecką oświatą i kulturą.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce.

Przedstawiamy Państwu scenariusz zajęć, podczas których młodzież spotka się z osobami zaangażowanymi społecznie i działającymi lokalnie. Spotkanie to stanie się znakomitą okazją do poruszenia tematu współczesnego bohaterstwa, aktywności społecznej i potrzeby zaangażowania obywatelskiego. Punktem wyjścia do rozmowy będzie pytanie o to, czy we współczesnym świecie trudno jest pomagać i robić coś dla innych.

Rodzice powinni być dla dzieci jak kaloryfery - ciepłe i jednocześnie twarde, bo tylko tacy będą w stanie zbudować dobrą relacje z dzieckiem i skutecznie przekonać ich, że np. nadmierne korzystanie z sieci jest niebezpieczne - przekonywał Paweł Łaszkiewicz podczas trzeciego spotkania z uczestnikami projektu "Brak sieci - piąty jeździec Apokalipsy?"...

zippi2Międzynarodowy program promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie dzieci w wieku 5-7 lat. Kształtuje i rozwija kompetencje psychospołeczne oraz emocjonalne małych dzieci.Program jest adresowany do dzieci w wieku 5-7 lat. Kształtuje i rozwija kompetencje psychospołeczne oraz emocjonalne małych dzieci.

Karta zgłoszenia      Ulotka

apteczkaZapraszamy do realizacji programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego. Podczas spotkań z uczniami zastanawiamy się co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki skarbów. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Karta zgłoszenia          Ulotka

logo straznicyMazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji zaprasza zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w programie profilaktyczno – wychowawczym...

Karta zgłoszenia             Ulotka

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i trzyletnich liceów z terenu Mazowsza, osiągających wysokie wyniki w nauce i szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych przyczyniających się do rozwijania ich kompetencji kluczowych.