• gov.pl/zdalnelekcje - zachęcamy do korzystania
  gov.pl/zdalnelekcje - zachęcamy do korzystania

  Ponad 1700 lekcji i prawie 7000 odnośników do cyfrowych zasobów jest już dostępnych na stronie gov.pl/zdalnelekcje. Propozycje materiałów dydaktycznych, z których nauczyciele mogą korzystać podczas zajęć z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest sukcesywnie wzbogacana.

  Czytaj więcej...
 • Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek w strefie czerwonej i żółtej
  Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek w strefie czerwonej i żółtej

  Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Czytaj więcej...
 • Konferencja metodyczna: Co zrobić, żeby stopnie nie były celem edukacji?
  Konferencja metodyczna: Co zrobić, żeby stopnie nie były celem edukacji?
  Czytaj więcej...
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

  Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

  Czytaj więcej...
 • Zgłoś się do programów CEO
  Zgłoś się do programów CEO

  Dzięki programom CEO skuteczniej zaangażujesz uczniów i uczennice w lekcje. Będą mogli wziąć odpowiedzialność za proces swojego uczenia się, a dzięki temu nauczą się więcej. Programy wzbogacają także pracę nauczyciela i nauczycielki o elementy oceniania kształtującego, metody aktywizujące oraz technikę tworzenia zadań pogłębiających uczenie się. 

  Czytaj wiecej...

 • Granty dla nauczycieli na projekty edukacyjne
  Granty dla nauczycieli na projekty edukacyjne

  Fundacja EFC wraz z Fundacją Szkoła z Klasą zapraszają nauczycieli z małych miejscowości do czwartej edycji programu Edukacja Inspiracja. Zakwalifikowani uczestnicy zrealizują projekty edukacyjne wraz ze swoimi uczniami.

  Czytaj więcej...

 • Meritum nr 2 już dostępny.....
  Meritum nr 2 już dostępny.....

  ... a w nim m.in.: Zdalne naucznie - rzeczywistość czy potrzeba chwili?

  Czytaj więcej...
 • Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN
  Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN

  MEN przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

  Czytaj więcej...
 • MSCDN ambasadorem edukacji europejskiej na Mazowszu
  MSCDN ambasadorem edukacji europejskiej na Mazowszu

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zostało wyłonione jako Regionalny Punkt Informacyjny FRSE na rok 2020-2021 na Mazowszu w ramach konkursu FRSE.

  Czytaj więcej...
A A

Proponowane szkolenia zostaną przeprowadzone w wersji online, z wykorzystaniem korespondencji mailowej, na platformie Moodle, z wykorzystaniem pakietu Office 365 - aplikacji na smartfony i tablety w środowisku Android oraz iOS. Po zebraniu grupy, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zostanie wysłana informacja dotycząca sposobu realizacji szkolenia wraz z kluczem dostępu (hasłem do kursu na platformie moodle).

Edukacja matematyczno-przyrodnicza

Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów w formie pracy zdalnej?

Metody stymulujące aktywność uczniów podczas zajęć edukacji przyrodniczej

Praca metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem WebQuestu na zajęciach matematyki i przedmiotach edukacji przyrodniczej

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem narzędzi TIK gr. 3

Języki obce

Rozwijanie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej - Grupa II

Plastyka, muzyka, technika

Narysowane zapamiętane - rysunkowa notatka, czyli sposób na przekazywanie wiedzy gr. 2

Inne

Twórczość w wirtualnym świecie. Tworzenie scenariuszy zajęć twórczych

Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

Dziecko w grupie rówieśniczej - kompetencje społeczno-emocjonalne gr. 3

Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły