A A

wspomaganie

Wspomaganie szkół/placówek,
to

przechodzenie od okazjonalnych, jednorazowych,
niepowiązanych ze sobą form pomocy 
do kompleksowego świadczenia usług na rzecz szkoły jako całości.

    

Wspomaganie pracy szkoły w prawie oświatowym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045)
Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

 

 Podstawowe założenia systemu wspomagania

 

 Etapy wspomagania 

Aby uzyskać informacje szczegółowe proszę kliknąć na dany etap.

 

 

 

etapy 0 0 etapy 0 2
etapy 1 0 etapy 1 1 etapy 1 2
etapy 2 0 etapy 2 1 etapy 2 2

 

 

formularz3  

 

 
etapy wspomagania
etap1 diagram1
etap2  
etap3  
etap4