A A

 

Z Kuratorium Oświaty w Warszawie współpracujemy w ramach realizacji grantów finansowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, organizacji konferencji tematycznych i szkoleń, między innymi w zakresie form doskonalenia kadry zarządzającej szkół/placówek oświatowych oraz działań sieci współpracy i samokształcenia.

 

 

Z CKE i OKE w Warszawie współpracujemy w związku z organizacją szkoleń dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych.

 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 

Z Departamentem współpracujemy w zakresie realizacji zadań w projekcie: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych oraz Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

 

OEIIZK kolorowy beznazwy WWW RGB

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej. Z OEIiZK współpracujemy między innymi w ramach realizacji grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w związku z realizacją statutowych szkoleń oraz w zakresie realizacji programu Szkoły Aktywne w Społeczności.

 

 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Z ORE współpracujemy między innymi w ramach realizacji wspomagania szkół i placówek.

 

 

Uniwersytet Warszawski

Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy.

 

 

Politechnika Warszawska

Z największą i najstarszą uczelnią techniczną w Polsce współpracujemy w ramach realizacji konferencji i projektów edukacyjnych. Pracownicy naukowi Uczelni są często zapraszani na nasze konferencje i szkolenia jako wykładowcy - eksperci w danej dziedzinie.

 

new rebranding sgh nowe logo 696x300

 

Ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie współpracujemy w zakresie realizacji działań w ramach opracowania i wdrożenia do edukacji formalnej mechanizmów grywalizacyjnych. (List intencyjny zawarty w dniu 10.01.2018 r.)

 

 

 MSCDN współpracuje z CPE w ramach realizacji programu promocji zdrowia psychicznego małych dzieci Przyjaciele Zippiego Fundacji Partnership for Children, programu promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (5-12 lat) - Strażnicy Uśmiechu oraz programu promocji zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz kształtowania charakteru dzieci w wieku szkolnym Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej.

 

 

 

Ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych DELTA współpracujemy w ramach organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjra Marka Gajewskiego Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, projektów edukacyjnych: dla młodzieży uzdolnionej DELTAKLUB oraz dla uczniów z płockich szkół i przedszkoli Szkoła/Przedszkole Wspierająca Uzdolnienia.