A A

Sylwia Łukasik-Gębska


- nauczycielka dyplomowana, od 11 lat pełni funkcję doradczyni metodycznej. Pracuje jako nauczycielka języka polskiego, terapeuta pedagogiczny oraz wykładowczyni na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, egzaminatorka przedmiotów humanistycznych, ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli, akredytowany coach na poziomie ACC międzynarodowej organizacji- International Coach Federation, Trener II Stopnia Professional, autorka i realizatorka programów szkoleniowych realizowanych w ramach projektów unijnych m.in. „Certyfikowane szkolenia kadr systemu oświaty”„ Nowy start zawodowy”.

Opracowała cykl programów szkoleń doskonalących kompetencje przywódcze dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o model doskonalenia i rozwoju oraz materiały powstałe w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie- opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek m.in. Strategia rozwoju firmy, Zarządzanie zespołem, Funkcjonowanie instytucji w środowisku lokalnym, Zarządzanie jakością kształcenia, Zarządzanie poprzez wartości, Rozwój zawodowy. Prowadzi warsztaty według autorskich programów z zakresu organizacji procesu uczenia się, kreatywnych i innowacyjnych metod pracy na zajęciach z języka polskiego, motywujących metod oceniania, coachingu jako narzędzia wsparcia w różnych obszarach zawodowych i prywatnych oraz szkolenia w zakresie: wspomagania rozwoju szkół, awansu zawodowego, zarządzania zespołem, budowania zespołu, budowania relacji.

Doświadczenie trenerskie i coachingowe zdobywała współpracując z publicznymi i niepublicznymi instytucjami oświatowymi. Stale rozwija swoją wiedzę i zdobywam nowe doświadczenia zawodowe. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Międzynarodowe studia coachingu, Polityka i zarządzanie oświatą, Terapia pedagogiczna dla dzieci z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowań oraz szereg szkoleń zawodowych i akredytowanych przez ICF. Jest autorką publikacji adresowanych dla kadry oświatowej, m.in.

  • Chcę być dorosły, [w:] Poradnik Wychowawczy, Wydawnictwo Raabe, luty 2009 rok.
  • Heureza metodą mądrych pytań, [w:] Język polski dla Gimnazjalistów, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach, nr 4, 2009/2010. Sylwia Łukasik-Gębska, Joanna Wodowska, Metoda projektu w szkole, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2011r.
  • Czy polonista jest wzorem czytelnika dla swoich uczniów? Materiały pokonferencyjne, MSCDN w Warszawie, 2013.

Obecnie zaangażowana w organizowanie i prowadzenie procesu wspomagania szkół i placówek w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Wspomaganie pracy szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów” oraz działania, których celem jest rozpoczęcie współpracy nauczycieli języka polskiego z Ukrainy i z Polski; dotyczy metodyki pracy, wymiany doświadczeń zawodowych, poznania warsztatu pracy itp.